กิจกรรม new
กำลังพล ผศ.ส.ร.          เมื่อ  ๙ ธ.ค.๖๑  พนักงาน ผศ.ส.ร. ได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" กับทางจังหวัดสุรินทร์

         เมื่อ  ๘ ธ.ค.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีฟังสวดพระอภิธรรมศพ  พร้อมวางหรีดในนาม รมว.กห.  และในนาม อผศ.  อส.ทพ.วีระชัย  มิฆเนตร  สังกัด ร้อย ทพ.๒๒๐๕ ฉก.ทพ.๒๒  ซึ่งถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด  ขณะ รปภ. ครูและนักเรียนเส้นทางควนโนรี- ควนแปลงงู  เสียชีวิตขณะที่เกิดเหตุ  และได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑  ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จว.สุรินทร์  โดยมี พ.อ.ศักดา  คล้ำมีศรี  รอง ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๗  ธ.ค.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๐๐๒๘๖๓๕/๑๖  อายุ  ๙๗  ปี  ณ   บ้านเลขที่  ๙  หมู่ที่ ๓  ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์  จว.สุรินทร์

          เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปี ๒๕๖๑   ณ  สนามกีฬาศรีณรงค์  อำเภอเมืองสุรินทร์  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี


         เมื่อ  ๗ ธ.ค.๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกประจำการเพื่อความมั่นคงในพื้นที่  อำเภอสำดวน   และ อำเภอเขวาสินเรินทร์จังหวัดสุรินทร์


อำเภอลำดวน  จว.สุรินทร์อำเภอเขวาสินรินทร์  จว.สุรินทร์
          เมื่อ  ๖ ธ.ค.๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกประจำการเพื่อความมั่นคงในพื้นที่  อำเภอโนนสุวรรณ และ  อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์


อำเภอโนนสุวรรณ  จว.บุรีรัมย์อำเภอชำนิ  จว.บุรีรัมย์         เมื่อ ๕  ธ.ค.๖๑  พนักงาน ผศ.ส.ร.  ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๖๑  โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม ราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคม  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสหุรินทร์

          เมื่อ  ๔ ธ.ค.๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกประจำการเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ อำเภอพลับพลาชัย   และ อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์


อำเภอพลับพลาชัย  จว.บุรีรัมย์อำเภอบ้านด่าน  จว.บุรีรัมย์          เมื่อ  ๓ ธ.ค.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมงานณาปนกิจ พลฯ สมรศักดิ์  แก้วสุข  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๒  ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราภาพ  ณ  วัดศาลาลอย จว.สุรินทร์  ซึ่งท่านเป็นบิดา นายสุวัฒน์  แก้วสุข  เอกอัครราชทูตไทย  ประจำกรุงมัสกัด ประเทศโอมาน  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี  พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพให้กับทายาท
          เมื่อ  ๓๐ พ.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกประจำการเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   และ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์


อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จว.บุรีรัมย์

อำเภอนาโพธิ์ จว.บุรีรัมย์          เมื่อ  ๒๙ พ.ย.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่ หลักสูตร  "วิชาขับรถยนต์"  ให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารกองหนุน จำนวน  ๓๕  นาย  ที่หอประชุมสมาคมทหารผ่านศึกวีรกรรมเราสู้  ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จว.บุรีรัมย์  ร่วมกับแผนกฝึกอบรมวิชาชีพกองอาชีพ อผศ.  โดยมี  พ.อ.ไตรสิทธิ์  รัตนพงษ์จินดา  นายกสมาคมทหารผ่านศึกวีึรกรรมเราสู้  ตำบลโนนดินแดง  เป็นประธานในพิธี


          เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่  "หลักสูตรช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่"  ให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ในพื้นที่อำเภอจอมพระ ซึ่งจัดโดยกองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ  จว.สุรินทร์ ตั้งแต่  ๑- ๒๘ พ.ย.๖๑  โดยมี สัสดีอำเภอจอมพระ , นายสุพจน์  สายบุตร  นายกองคฺ์การบริการส่วนตำบลจอมพระ , ร.ต.อภิชาติ  ต่อเสนา หน.ชุด รสช. อำเภอจอมพระ , นายสมบูรณ์  เพ็งพิศ  กำนันตำบลจอมพระ  และประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอจอมพระ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร
          เมื่อ  ๒๘ พ.ย.๖๑ นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมสังเกตุการณ์ศึกทบทวนระเบียบวินัยของ จนท.รปภ.  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ณ  ศาลจังหวัดสุรินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดครูฝึกจาก โรงเรียนรักษาความปลอดภัย  สปภ.อผศ. เป็นผู้ทำการฝึกพร้อมพบปะผู้ว่าจ้าง และบริการตัดผมให้กับ จนท.รปภ.

          เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ และมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจาก มสคท. ให้แก่ พลฯ วินัย มะโนบาล  ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๐๒๗๒๔๔๒/๔๐ ซึ่งพิการทางสมอง  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ณ  บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๔  ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จว.บุรีรัมย์
          เมื่อ ๒๗ พ.ย.๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกประจำการเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ อำเภอแคงดง  จว.บุรีรัมย์ และ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์


    อำเภอแคนดง  จว.บุรีรัมย์อำเภอชุมพลบุรี  จว.สุรินทร์  เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๑  พนักงาน ผศ.ส.ร.  ร่วมกิจกรรม  "เกี่ยวข้าว" กับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์  บริเวณทุ่งนา  รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยใน รพ.  ซึ่งถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวม

          เมื่อ  ๑๓ พ.ย.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม   หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพ  จำนวน  ๒  ราย  ดังนี้
          ๑. พลฯ สุพัฒน์  จำปาทอง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๑๘๕๒๓/๒๙  อายุ  ๖๐ ปี  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่  ๓๕  หมู่ที่ ๘  ตำบลกระเบื้อง  อำเภอชุมพลบุรี จว.สุรินทร์  ซึ่งพิการตาข้างขวามองไม่เห็น และแขนขาอ่อนแรง          ๒.  สมาชิก  สมฤทธิ์  แสงจันทร์  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๒๐๓๓๔๒/๔๘  อายุ ๖๔  ปี  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๙๔  หมู่ที่ ๔  ตำบลกระเบื้อง  อำเภอชุมพลบุรี  จว.สุรินทร์  สภาพความพิการตามองไม่เห็นทั้งสองข้าง
           เมื่อ  ๑๓  พ.ย.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม   หัวหน้างานสงเคราะห์  ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี จว.สุรินทร์

         เมื่อ ๑๒ พ.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชทานนามหน่วย "โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน" ครบรอบปีที่ ๓๑    ณ  ห้องประชุมคชสาร  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์  โดยมี  พล.ต. พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี

          เมื่อ ๙  พ.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลัย  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  "ค่ายสุรินทรภักดี"  กองกำกับการตำตรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑  เพื่อสักการะพระยาสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง (ปุม)  ณ  อนุสาวรีย์  พระยาสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง  กองกำกับการตำตรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑   อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๘  พ.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปร่วมงานฌาปนกิจศพ พลฯ หม  บุญครอง  ทหารผ่านศึกกรณีสงครามมหาเอเซียบูรพา  บัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๕๗๙๕/๑๓   ณ  วัดโพธิ์สว่าง  ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม จว.สุรินทร์
          เมื่อ  ๘ พ.ย.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ และตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกฯ  จำนวน ๔ ราย  ดังนี้
          ๑.  สมาชิก บุญมา  หงษา  ทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ  บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๖๐๔๓๐/๓๕  อายุ ๗๘ ปี มีสุขภาพร่างการแข็งแรงตามวัย   ณ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๙  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จว.บุรีรัมย์          ๒.  พลฯ สุนทร  ยางนามอินทร์  ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ บัตรชั้นที่ ๓ เลขที่ ๒๘๕๐๖/๓๔ อายุ ๕๕ ปี  สภาพความพิการ พิการทางการได้ยินหูทั่้ง ๒ ข้างตึง  ณ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จว.บุรีรัมย์


       

          ๓.  พลฯ บุญตา  ขวัญทอง  ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ  บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๘๓๓๓๐/๒๖  อายุ ๕๙ ปี  สภาพความพิการ ตาซ้ายบอดสนิท  และตาขาวเลือนราง  ณ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลหินลาด  อำเภอบ้านกรวด  จว.บุรีรัมย์

          ๔.  สมาชิก จันทา  หนอสิงหา  ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ๑๒๒๑๓๑/๓๐ อายุ ๘๒  ปี  สภาพความพิการ  อัมพาตครึ่งท่อนล่าง เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง  ณ  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๒  ตำบลจันทบเพชร  อำเภอบ้านกรวด  จว.บุรีรัมย์

          เมื่อ  ๘  พ.ย.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ณ  หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์


          เมื่อ ๖ พ.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ  และวางหรีดเคารพศพ พลฯ หม  บุญครอง  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๔ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายและชราภาพ  ณ  บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๑  บ้านปรีง  ตำบลบะ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอท่าตูม  และสัสดีอำเภอท่าตูม       
          เมื่อ ๖ พ.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ในพื้นที่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์   ณ  หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

   
       

          เมื่อ ๑ พ.ย.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปเปิดการฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่ " หลักสูตรช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ "  ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ  ในพื้นที่อำเภอจอมพระ  ซึ่งจัดโดยกองฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือฝ่ายอาชีวสงเคราะห์  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่ ๑ - ๒๘  พ.ย.๖๑  โดยมี นายสุพจน์  สายบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ  เป็นประธานในพิธี  และ ร.ต.อภิชาติ  ต่อเสนา หน.ชุด รสช. อำเภอจอมพระ, นายสมบูรณ์  เพ็งพิศ  กำนันตำบลจอมพระ  และประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอจอมพระ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          เมื่อ ๑ พ.ย.๖๑  ผศ.ส.ร. ให้การต้อนรับ คุณสมชาย  คงกระพัน  ผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด และคณะ  พร้อมด้วย คุณศักดิ์ชัย  สว่างเรืองไพศาล  ผช.ผอ.กอช.ฝอส.  ที่เดินทางมารับสมัครและจัดทำสัญญาจ้างให้กับทหารผ่านศึก เพื่อเข้าทำงานกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด  ณ  ผศ.ส.ร.
          เมื่อ  ๓๐  ต.ค.๖๑   ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวัน "รักต้นไม้"  ประจำปี ๒๕๖๑  กับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
          เมื่อ ๒๙ ต.ค.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และนายยิ่งศักดิ์  สุขสงวนพนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.ส.ร. ไปบรรยายสิทธ พร้อมชี้แจงสิทธิบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ และทหารกองหนุน  จำนวน  ๑๘๒  ราย  ณ  ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ ๒  กองพันทหารราบที่  ๓  กรมทหารราบที่ ๒๓  ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์
          เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และ นายยิ่งศักดิ์  สุขสงวนพนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.ส.ร.  ไปบรรยายสิทธิ พร้อมชี้แจงสิทธิบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ และทหารกองหนุน  จำนวน  ๑๐๖  ราย  ณ  ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ ๒  กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓  ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จว.บุรีรัมย์


 

          เมื่อ  ๒๔  ต.ค.๖๑  ผศ.ส.ร. ให้การต้อนรับ พล.อ.ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  ผอ.อผศ. และคณะ  ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานใหม่  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับ พร้อมตรวจเยี่ยมพบปะทหารผ่านศึกในพื้นที่ จว.สุรินทร์ และ จว.บุรีรัมย์

สักการะอนุสาวรีย์  พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน  มณฑลทหารบกที่ ๒๕  อำเภอเมืองสุรินทร์ จว.สุรินทร์

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่  ณ  ผศ.ส.ร.  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติ

       พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานใหม่  ผศ.ส.ร.

พล.อ.ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  ผอ.อผศ.  เปิดป้ายอาคารสำนักงานใหม่  ผศ.ส.ร.

          พล.อ.ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  ผอ.อผศ.  และคณะ  ตรวจเยี่ยมพบปะทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่  จว.สุรินทร์  และ  จว.บุรีรัมย์  จำนวน  ๔๕๐  ราย  ณ  สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธินมณฑลทหารบกที่ ๒๕  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์


นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. กล่าวต้อนรับ ผอ.อผศ. และคณะ


พล.ท.รักษ์พล  จันทร์เหลือง  รอง ผอ.อผศ.  และคณะ  ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกสูงอายุ  และทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ  ในพื้นที่  จว.สุรินทร์  

๑. พลฯ ผล  วสุวัชร์   ทหารผ่านศึกสูงอายุ  บัตรชั่้นที่ ๔  เลขที่ ๒๒๗๐๒/๑๕  อายุ  ๙๘  ปี  ทหารผ่านศึกสงครามมหาเอเซียบูรพา  พื้นที่สงครามในประเทศ  ณ  บ้านเลขที่  ๔๘  หมู่ที่ ๘  ตำบลคอโค  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์  โดยได้มอบรถวีลแชร์  และผ้าห่มกันหนาว
๒.  พลฯ ยง  สุวงศ์  ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ  บัตรชั้นที่ ๒  เลขที่ ๓๒๖๐๙/๑๗  อายุ ๗๑ ปี  ได้รับบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ  กรณีสงครามเวียดนาม  ณ  บ้านเลขที่ ๑๒๕  หมู่ที่ ๔  บ้านโนนงิ้ว  ตำบลหนองสนิท  อำเภอจอมพระ  จว.สุรินทร์  สภาพความพิการ  อัมพาตครึ่งท่อนล่าง  จากสะเก็ดระเบิดจากการรบ  และปัจจุบัน ได้ตัดขาขวา  เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด  ทำให้ร่างกายพิการซ้ำซ้อน  โดยได้มอบรถสามล้อโยก  และผ้าห่มกันหนาว
             เมื่อ ๒๐ ต.ค.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ พลฯ ขวัญ  พรหมบุตร  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔    ณ  วัดประทุมทอง ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม  จว.สุรินทร์             เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑ นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐/๖๑ ของสหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จำกัด  โดยมี นายธงชัย  จินดา   ผู้ช่วยผู้จัดการ  ธกส. สาขาอำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี  มีสมาชิกร่วมประชุม  จำนวน  ๘๐ ราย
เมื่อ  ๑๗ ต.ค.๖๑  พนักงาน ผศ.ส.ร. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ (อาคารหลังใหม่)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

          เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของ พลฯ คำพอง  ชอบชื่น  บัตรชั้นที่ ๔ เลขที่ ป.๒๑๕๖๗๗/๓๒  อยู่บ้านเลขที่ ๒๙๒  หมู่ที่ ๖ ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด  จว.สุรินทร์  เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)          เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่   ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอสังขะ  จว.สุรินทร์          เมื่อวันที่ ๑๕  ต.ค.๖๑  พนักงาน ผศ.ส.ร. , ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศีก  ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่  ที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่่  โดยมี พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕  เป็นประธานในพิธี   เมื่อ ๑๑ ต.ต.๖๑  นางสร้อยแสง  จันทร์หอม  หัวหน้างานสนับสนุน ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  ณ  หอประชุมอำเภอละหานทราย  จว.บุรีรัมย์

                เมื่อ  ๙ ต.ค.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และด้วย พนักงาน ผศ.ส.ร. เยี่ยมเยียนและตรวจสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกฯ  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว รายละ ๑,๐๐๐.- บาท จำนวน ๓  ราย  ดังนี้
                ๑.  พลฯ ห่วง  เพ็งจันทร์  อายุ  ๙๖  ปี   เป็นทหารผ่านศึกสูงอายุสงครามมหาเอเซียบูรพา  บัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๓๙๔๒๔/๑๗  ภูมิลำเนาเลขที่  ๓๖ หมู่ที่ ๖  ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จว.บุรีรัมย์  สุขภาพแข็งแรงดี
                 ๒.  พลฯ ปราศรัย  พิมพ์พงษ์  อายุ  ๕๘ ปี  ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ๑๐๔๔๖๐/๒๖ ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๙  ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จว.บุรีรัมย์ พิการทางสมองและการเคลื่อนไหว
                 ๓.  พลฯ แม้ว  เข็มมณี  อายุ  ๕๙ ปี  ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๔  เลขที่ ป.๘๓๗๘๘/๒๖  ภูมิลำเนาเลขที่ ๑๒๘  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ  จว.บุรีรัมย์  พิการขาขวาขาดเหนือเข่า

เมื่อ  ๙  ต.ค.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกฯ และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ  หอประชุมอำเภอโนนดินแดง จว.บุรีรัมย์


                  เมื่อ ๕  ต.ค.๖๑  นางสิริภัทร เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และนางอณัญญา จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน  ผศ.ส.ร. เข้าพบ    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ เพื่อแสดงความยินดีที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

          เมื่อ  ๕ ต.ต.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  เยี่ยมเยียน พลฯกลม  นาสารี  อายุ ๑๐๐ ปี  ซึ่งพิการหูตึง และสูงอายุ เป็นทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๘๔๒๙๙/๕๘  ณ  บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์  พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว  จำนวน ๑,๐๐๐.- บาท,  รถเข็นแบบนั่งและหูฟังสำหรับคุนหูตึง จำนวน ๑ ชุด  ซึ่งได้รับรับการสนับสนุนจาก  รพ.อผศ.     เมื่อ  ๑๑ ก.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  เดินทางไปมอบที่นอนลมสำหรับผู้พิการที่นอนติดเตียง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  รพ.ผศ.  เพื่อมอบให้กับ   พลฯ กิตติ  พิมพ์จันทร์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  อายุ ๓๙ ปี  ซึ่งพิการอัมพาตทั้งตัว  ณ  บ้านเลขที่ ๓๐๔  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จว.สุรินทร์

       เมื่อ  ๑๑  ก.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปตรวจสภาพบ้านพักอาศัยของ   อส.ทพ.เป็น  จันทร์ดำ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑  เลขที่ ๓๕๙๔/๓๒   ที่บ้านเลขที่ ๕๓๘  หมู่ที่๑  ตำบลจรัส  อำเภอบัวเชด  จว.สุรินทร์  ซึ่งขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (เพิ่มเติม)
        เมื่อ  ๑๑  ก.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ  หอประชุมอำเภอ
บัวเชด  อำเภอบัวเชด  จว.สุรินทร์
           เมื่อ  ๗ ก.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกนอกประจำการ (กรณีสงครามเวียดนาม)  บัตรชั้นที่  ๒  เลขที่ ๖๖๒๕๔/๓๔  อายุ  ๘๑ ปี  ณ  บ้านเลขที่  ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๖  ตำบลลุมปุ๊ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จว.บุรีรัมย์  มีความประสงค์จะมอบชุดเครื่องแบบทหารผ่านศึกสมัยสงครามเวียดนาม   ให้กับ  อผศ.  เพื่อจะได้นำไปจัดนิทรรศการห้องเกียรติศักดิ์    พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน  ๘๐๐.-  บาท


               เมื่อ ๖  ก.ย.๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   และพบปะผู้ว่าจ้างที่   ธกส.สาขาพลับพลาชัย   อำเภอพลับพลาชัย  จว.บุรีรัมย์


    เมื่อ ๖  ก.ย.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพบปะผู้ว่าจ้างที่ ธกส.สาขาหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จว.บุรีรัมย์


           เมื่อ ๖ ก.ย.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่    เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก  และครอบครัวทหารผ่านศึก   ณ
หอประชุมอำเภอหนองกี่  อำเภอหนองกี่  จว.บุรีรัมย์                       เมื่อ ๔  ก.ย.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก   และครอบครัวทหารผ่านศึก    ในพื้นที่อำเภอคูเมือง จว.บุรีรัมย์  และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับสัสดีอำเภอคูเมือง  ณ หอประชุมอำเภอคูเมือง จว.บุรีรัมย์


                    เมื่อ  ๓๐ ส.ค.๖๑  นางสิริภัทร   เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ  พ.ต.วัน  หลักบุญ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่  ๒  ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา   ณ  วัดสลักได  ตำบลสลักได   อำเภอเมืองสุรินทร์   จว.สุรินทร์   พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพให้กับทายาท  โดยมี  พล.ต.ต.โชติ  ไทยยิ่ง  อดีตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒  เป็นประธานในพิธี                   เมื่อ   ๒๗ ส.ค.๖๑   นางสิริภัทร   เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร.   และพนักงาน  ผศ.ส.ร.  ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ของ พ.ต.วัน  หลักบุญ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๗๗๙๓๔/๔๔  ซึ่งได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ  เสียชีวิตเมื่อ  ๒๖ ส.ค.๖๑  ด้วยโรคชรา  ณ  บ้านเลขที่  ๔๔๔  หมู่ที่ ๑  ตำบลสลักได  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์


           


          วันที่   ๒๘ ส.ค.๖๑   พ.ต.ฐานันดร  พวงมาลา  เป็นตัวแทนเพื่อรับมอบรถรถวีลแชร์ ให้กับมารดา ของ พลฯกิจติศักดิ์  โกศล  บัตรชั้นที่  ๔ป. เลขที่ ๑๑๕๓๓๕/๒๙  ซึ่งพิการเป็นอัมพฤกษ์          วันที่   ๒๘ ส.ค.๖๑   ทหารผ่านศึกฯ จว.สุรินทร์ สนับสนุนสินค้า otop  ขี้ผึ้งย่านางและน้ำย่านางสกัด       วันที่   ๒๔ ส.ค.๖๑   ทหารผ่านศึกฯ จว.สุรินทร์ สนับสนุนสินค้า otop ข้าวหอมมะลิบ้านลูกควาย จำนวน  ๑๐ กิโลกรัม


โหลดรูปภาพมอบทุนปีการศึกษา ๖๑ กด


          วันที่   ๑๕ ส.ค.๖๑   นางสิริภัทร  เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่   ๒ ,๓ และ  ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๑ ราย  โดยมี พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕/ หส.ผศ.ส.ร. เป็นประธานในพิธี               วันที่   ๑๔ ส.ค.๖๑   นางอณัญญา  จันทรา   ผช.หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ   และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการบัตรชั้นที่   ๒ ,๓ และ  ๔ ,ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. ในพื้นที่ อำเภอหนองหงส์  จว.บุรีรัมย์ ณ หอประชุมอำเภอหนองหงส์  จว.บุรีรัมย์    

        
              วันที่   ๙ ส.ค.๖๑   นางสิริภัทร  เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ   และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ  ในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย  จว.บุรีรัมย์ ณ ศาลาร่มสว่าง บริเวณวัดกลางประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จว.บุรีรัมย์วันที่   ๗ ส.ค.๖๑   นางอณัญญา  จันทรา   ผช.หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ   และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการบัตรชั้นที่   ๒ ,๓ และ  ๔ ในพื้นที่ อำเภอลำปลายมาศ  จว.บุรีรัมย์ ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ  จว.บุรีรัมย์


          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางอณัญญา  จันทรา ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ ๑๑๓ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว


มุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ