กิจกรรม new
กำลังพล ผศ.ส.ร.     เมื่อ  ๑๑ ก.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล รอง หส.ผศ.ส.ร. และ นางสาวยุพาพิน  สายศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร.  เดินทางไปมอบที่นอนลมสำหรับผู้พิการที่นอนติดเตียง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  รพ.ผศ.  เพื่อมอบให้กับ   พลฯ กิตติ  พิมพ์จันทร์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  อายุ ๓๙ ปี  ซึ่งพิการอัมพาตทั้งตัว  ณ  บ้านเลขที่ ๓๐๔  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จว.สุรินทร์

       เมื่อ  ๑๑  ก.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ไปตรวจสภาพบ้านพักอาศัยของ   อส.ทพ.เป็น  จันทร์ดำ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑  เลขที่ ๓๕๙๔/๓๒   ที่บ้านเลขที่ ๕๓๘  หมู่ที่๑  ตำบลจรัส  อำเภอบัวเชด  จว.สุรินทร์  ซึ่งขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (เพิ่มเติม)
        เมื่อ  ๑๑  ก.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ  หอประชุมอำเภอ
บัวเชด  อำเภอบัวเชด  จว.สุรินทร์
           เมื่อ  ๗ ก.ย.๖๑  นางสิริภัทร  เพียรสมผล  รอง หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกนอกประจำการ (กรณีสงครามเวียดนาม)  บัตรชั้นที่  ๒  เลขที่ ๖๖๒๕๔/๓๔  อายุ  ๘๑ ปี  ณ  บ้านเลขที่  ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๖  ตำบลลุมปุ๊ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จว.บุรีรัมย์  มีความประสงค์จะมอบชุดเครื่องแบบทหารผ่านศึกสมัยสงครามเวียดนาม   ให้กับ  อผศ.  เพื่อจะได้นำไปจัดนิทรรศการห้องเกียรติศักดิ์    พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวจำนวน  ๘๐๐.-  บาท


               เมื่อ ๖  ก.ย.๖๑ นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   และพบปะผู้ว่าจ้างที่   ธกส.สาขาพลับพลาชัย   อำเภอพลับพลาชัย  จว.บุรีรัมย์


    เมื่อ ๖  ก.ย.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพบปะผู้ว่าจ้างที่ ธกส.สาขาหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จว.บุรีรัมย์


           เมื่อ ๖ ก.ย.๖๑  นางศิริพร  เกตุพรม  หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร.
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่    เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก  และครอบครัวทหารผ่านศึก   ณ
หอประชุมอำเภอหนองกี่  อำเภอหนองกี่  จว.บุรีรัมย์                       เมื่อ ๔  ก.ย.๖๑  นางอณัญญา  จันทรา  ผช.หส.ผศ.ส.ร. และพนักงาน ผศ.ส.ร. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  เพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก   และครอบครัวทหารผ่านศึก    ในพื้นที่อำเภอคูเมือง จว.บุรีรัมย์  และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกับสัสดีอำเภอคูเมือง  ณ หอประชุมอำเภอคูเมือง จว.บุรีรัมย์


                    เมื่อ  ๓๐ ส.ค.๖๑  นางสิริภัทร   เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร.  และพนักงาน ผศ.ส.ร.  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ  พ.ต.วัน  หลักบุญ  ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่  ๒  ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา   ณ  วัดสลักได  ตำบลสลักได   อำเภอเมืองสุรินทร์   จว.สุรินทร์   พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพให้กับทายาท  โดยมี  พล.ต.ต.โชติ  ไทยยิ่ง  อดีตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒  เป็นประธานในพิธี                   เมื่อ   ๒๗ ส.ค.๖๑   นางสิริภัทร   เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร.   และพนักงาน  ผศ.ส.ร.  ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ของ พ.ต.วัน  หลักบุญ  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒ เลขที่ ๐๐๗๗๙๓๔/๔๔  ซึ่งได้รับเหรียญชัยสมรภูมิ  เสียชีวิตเมื่อ  ๒๖ ส.ค.๖๑  ด้วยโรคชรา  ณ  บ้านเลขที่  ๔๔๔  หมู่ที่ ๑  ตำบลสลักได  อำเภอเมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์


           


          วันที่   ๒๘ ส.ค.๖๑   พ.ต.ฐานันดร  พวงมาลา  เป็นตัวแทนเพื่อรับมอบรถรถวีลแชร์ ให้กับมารดา ของ พลฯกิจติศักดิ์  โกศล  บัตรชั้นที่  ๔ป. เลขที่ ๑๑๕๓๓๕/๒๙  ซึ่งพิการเป็นอัมพฤกษ์          วันที่   ๒๘ ส.ค.๖๑   ทหารผ่านศึกฯ จว.สุรินทร์ สนับสนุนสินค้า otop  ขี้ผึ้งย่านางและน้ำย่านางสกัด       วันที่   ๒๔ ส.ค.๖๑   ทหารผ่านศึกฯ จว.สุรินทร์ สนับสนุนสินค้า otop ข้าวหอมมะลิบ้านลูกควาย จำนวน  ๑๐ กิโลกรัม


โหลดรูปภาพมอบทุนปีการศึกษา ๖๑ กด


          วันที่   ๑๕ ส.ค.๖๑   นางสิริภัทร  เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่   ๒ ,๓ และ  ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๑ ราย  โดยมี พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผบ.มทบ.๒๕/ หส.ผศ.ส.ร. เป็นประธานในพิธี               วันที่   ๑๔ ส.ค.๖๑   นางอณัญญา  จันทรา   ผช.หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ   และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการบัตรชั้นที่   ๒ ,๓ และ  ๔ ,ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ. ในพื้นที่ อำเภอหนองหงส์  จว.บุรีรัมย์ ณ หอประชุมอำเภอหนองหงส์  จว.บุรีรัมย์    

        
              วันที่   ๙ ส.ค.๖๑   นางสิริภัทร  เพียรสมผล   รอง หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ   และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ  ในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย  จว.บุรีรัมย์ ณ ศาลาร่มสว่าง บริเวณวัดกลางประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จว.บุรีรัมย์วันที่   ๗ ส.ค.๖๑   นางอณัญญา  จันทรา   ผช.หส.ผศ.ส.ร.  พร้อมพนักงาน ผศ.ส.ร.  ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึก  ฯ   และครอบครัวทหารผ่านศึก ฯ ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการบัตรชั้นที่   ๒ ,๓ และ  ๔ ในพื้นที่ อำเภอลำปลายมาศ  จว.บุรีรัมย์ ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ  จว.บุรีรัมย์


          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางอณัญญา  จันทรา ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ และพนักงาน ผศ.ส.ร. เดินทางไปร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ ๑๑๓ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว


มุมกาแฟและสินค้า OTOP 
ประวัติการจัดตั้ง

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์

        ๑.  ที่ตั้ง           

                     สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธิน  จังหวัดทหารบกสุรินทร์  เลขที่  ๓๔๗  หมู่ที่  ๒๐   ถนนสุรินทร์ - ปราสาท   ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่  ๕  ไร่  ๑  งาน  ๘๐  ตารางวา  บนพื้นที่ราชพัสดุ

               ๒.  ประวัติความเป็น
       ในอดีตทหารผ่านศึกในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์  ต้องเดินทางไปรับการสงเคราะห์ที่  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ภาคที่ ๒  ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวก ทหารผ่านศึกได้รับความลำบากในการเดินทาง อผศ.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ  ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก  จึงได้จัดตั้ง "องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดหน่วยงานของ  อผศ.  จากรูปแบบเดิม  และเปล่ีี่ยนชื่อเรียกจาก  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็น  " สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ "(ผศ.ส.ร )  มีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง
   
     

     ๓.  พื้นที่ในความรับผิดชอบ

               สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ   ๒   จังหวัด  ได้แก่     
                          ๓.๑  จังหวัดสุรินทร์                     มี      ๑๗     อำเภอ
                          ๓.๒  จังหวัดบุรีรัมย์                     มี      ๒๓     อำเภอ